รายละเอียดการเข้ากลุ่มเรียน LINE Openchat รายวิชา SU101 ศิลปะศิลปากร (SILPAKORN ARTS) ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 ก.ค. 2022
368 Views

📣📣 สำหรับนักศึกษาระดับ ป.ตรี
รายละเอียดการเข้ากลุ่มเรียน LINE Openchat
รายวิชา SU101 ศิลปะศิลปากร (SILPAKORN ARTS)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

✅เข้ากลุ่มเรียน LINE Openchat โดยการสแกน QR Code ตามรูป
✅การจัดการเรียนการสอนตามวัน และเวลาเรียน
ที่กำหนดไว้ในระบบ reg.su.ac.th
✅หากมีปัญหาในการเข้ากลุ่มเรียนสามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ
โทรศัพท์: 034-271514
Facebook: G&E Center, Silpakorn University

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "LINE กลุ่ม Line กลุ่ม 1001 1002 1003 2004 3001 โปรดเข้าให้ถูกกลุ่ม ตรวจสอบในระบบทะเบียน เืองจาแ่ะกค่มอา์สอไมไหื็นัน จันทร์ 13.00 15.40 กลุ่ม 2009 3003 3004 5001 5002 จันทร์ 16.40 19.20 ด ด จันทร์ 13.00 15.40 กลุ่ม 8 2001 2002 2003 3002 กลุ่ม B จันทร์ 6.40 19.20 ด 2005 2006 2007 2008 กลุ่ม A อังคาร 13.00 15.40 กลุ่ม 2010 2011 2012 2013 2014 อังการ 16.40 19.20 ด 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ××”××× ด"

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์