ประกาศ รายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 ส.ค. 2022
7,266 Views

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

 

วัน/เดือน/ปี

ช่วงเวลา

เพชรบุรี

เมืองทอง

บางรัก

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

เช้า

-

-

-

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

-

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

-

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

(อาคารเรียนรวม 2)

-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

(อาคารวิทยบริการ)

-

-

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

หมายเหตุ : หากนักศึกษาตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อเข้าสอบ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบของนักศึกษา

                  การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ดังประกาศต่อไปนี้     คลิกรายละเอียด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์